czwartek, 19 listopada 2020

Zabawy z głoskami, literami, sylabami.

ZABAWY ROZWIJAJĄCE FUNKCJE SŁUCHOWO – JĘZYKOWE

                                                  (przygotowanie do czytania)

 Przedstawiam państwu kilka propozycji zabaw , które realizujemy na zajęciach w przedszkolu w celu rozbudzenia zainteresowania sylabami, głoskami.  Do tej pory poznaliśmy 9 drukowanych liter wielkich i małych. 
Przestawiam państwu zabawę utrwalająca rozpoznawanie przez dziecko tych liter. 
Proszę o przećwiczenie z dziećmi w domu tej zabawy. Jutro dzieci dostaną wydrukowaną kartę z tymi literami. 

„Literowe bingo” – ćwiczenie percepcji wzrokowej.

N. rozdaje każdemu dziecku kartę, na której w tabeli znajdują się poznane dotąd litery oraz pojedyncze kartoniki z tymi samymi literami. 

N. wydaje polecenia np. Przykryj literę M i podnosi do góry kartonik z tą literą.  Dzieci, które mają kartonik z wywoływaną literą, przykrywają nim tę samą literę w tabeli. Dziecko, które jako pierwsze przykryje wszystkie litery, głośno krzyczy: Bingo!

Wersja trudniejsza- dzieci na polecenie nauczyciela (bez pokazywania litery przez nauczyciela) przykrywają kartonikiem daną literę.  

Wyszukiwanie przedmiotów zaczynających się daną głoską z karty z literami .  

np. M jak motyl, mama... A jak auto, arbuz....

Ważne- Głoska to dźwięk, a litera to znak graficzny. Głoski słyszymy i wymawiamy, zaś litery widzimy i zapisujemy.


Literowe bingo – ćw. percepcji wzrokowej.

A

a

U

u

O

o

E

e

M

m

L

l

D

d

B

b

T

t